Головна » Матеріали » Сторінка психолога

Розвиток творчого потенціалу педагогів Психолого-педагогічний тренінг

Психолого-педагогічний тренінг

 Мета: визначення рис творчої особистості та умов, що заважають виявленню творчості;

- розвиток креативних і комунікативних здібностей учасників заняття;

- сприяння розвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення;

- ознайомити педагогів із вправами та іграми, які можна використовувати для розвитку творчості дошкільників;

- сприяти створенню позитивної психологічної атмосфери в колективі.

Хід заняття:

1.     Вправа «Ланцюжок асоціацій»

Психолог.

Дошкільне дитинство — період, коли закладаються основи пси­хічних функцій та властивостей особистості, формуються пізна­вальні процеси, інтенсивно виробляються навички, необхідні для різних видів діяльності, створюються передумови для різнобічно­го та гармонійного розвитку.

Протягом останніх років відчувається дефіцит творчої особистос­ті, здатної відкривати нове, мислити нестандартно, опираючись на власний досвід, пропонувати оригінальні ідеї. Саме тому пріо­ритетним завданням психолога в ДНЗ є виявлення й стимулюван­ня творчого розвитку дитини.

 Усім відомо, що уява тісно пов’язана з асоціаціями, тому для початку пропоную вам взяти участь у вправі  «Ланцюжок асоціацій». Привітаємося один із одним дещо незвичайним способом: потрібно назвати своє ім’я і транспорт, на якому ви могли б приїхати. Транспортний засіб повинен починатися на ту ж букву, що й ваше ім’я:

        Психолог. Дякую, у вас багата уява. А з якою стихією: повітрям, водою, землею чи вогнем ви порівняли б слова «фантазія», «мрія», «уява»?

 Інформаційне повідомлення «Сім напрямків творчості»

Психолог.

Ще  під час внутрішньоутробного розвитку у зародка розвиваються і закладаються певні задатки, які зумовлюють природні індивідуальні розбіжності між людьми та є однією із умов формування здібностей. А здібності – це індивідуально-психологічні риси особистості, що виявляють відмінності в динаміці опанування знань, умінь і навичок. Однією з вроджених здібностей є талант – здібність дарована Богом, яка забезпечує високі успіхи в діяльності. Стан таланту і ступінь його вираженості – це обдарованість.

Багато причин не дають нам змоги розвинути свій творчий потенціал та розширити горизонти творчості. Існує два міфи про творчу особистість:  у першому йдеться про те, що здібності людини прямо пропорційні її інтелектуальному рівню. А в другому, що творчість – доля талановитих та обдарованих із дитинства. Ці два твердження можуть зруйнувати творчий потенціал будь-якої людини.

У кожної людини є свої нахили до чогось та вподобання, а це залежить від типу мислення. Томас Армстронг та Говард Гарднер визначають сім типів мислення:

1. Вербально-лінгвісичний: здатність маніпулювати словами усно чи письмово.

2. Логіко-математичний: здатність мислити математичними формулами і логічними поняттями.

3. Просторовий: здатність бачити графічні об’єкти і маніпулювати їх складовими.

4. Музичний: здатність сприймати ритм і гармонію мелодії, ідентифікувати різні звуки й маніпулювати ними.

5. Тілесно-кінестичний: здатність відчувати і керувати тілом, наприклад, у танці, спорті.

6. Внутрішньоособистісний: здатність розуміти свої відчуття та розмірковувати на філософські теми.

7. Комунікативний: здатність розуміти інших людей, їх відчуття та думки.

У людини переважає якийсь один тип мислення, рідше – два. Необхідно вчасно дослідити тип мислення та допомогти дитині зорієнтуватися в розвитку своїх здібностей, щоб не втратити інтересу до творчого процесу. За дослідженням Торенса, діти до 5 років дають до 90% оригінальних відповідей, до 7 років – уже 20%, дорослі – до 2%.

Період дошкільного дитинства – це золотий період для виявлення, розвитку та розквіту таланту.

 

Психолог. Вправа «Творча ідея»

Мета: стимулювати творчу уяву і фантазію, розвиток оригінальності, швидкості та гнучкості мислення.

Завдання: (кожному індивідуально) придумайте і запишіть. Як можна використати звичайний предмет незвичайно.

Предмети: ложка, цвях, пензлик, книжка, дзеркало, ґудзик, шкарпетка, соска, старі оку­ляри, ялинкова шишка, використана ручка, ластик, каблучка, спиця, лампочка, повітряна кулька, лялька, лінійка, корзинка без дна, про­рваний гумовий матрац, стрічка, шкаралупа з яйця, календарик, мушля, целофановий ку­льок.

Вправа «Цікаві знайомства»

Мета: створення позитивної атмосфери; сприяння формуванню впевненості в собі, усвідомленню своїх творчих здібностей; формування перспективи розвитку уяви та фантазії.

Завдання: давайте пофантазуємо і спробуємо завершити так речення:

-         Мені цікаво було б поспілкуватися з творчою особистістю тому, що …

-         Я хотіла б частіше зустрічатися з творчими людьми , які…

-         Що заважає нам у спілкуванні з творчою особистістю?

-         Чому творчі люди для нас цікаві?

Особистісні риси творчих людей

(за Х.Шветом)

      Незалежність оцінок і суджень;

      відкритість розуму, чутливість до нового і незвичайного;

      висока толерантність до невизначених і складних ситуацій, конструктивна активність у цих ситуаціях;

      розвинені естетичні почуття, прагнення до краси й гармонії.

Творчість захоплює, окриляє, допомагає почуватися успішним. Творчість — це чарів­не дерево, в якого постійно з'являються нові паростки, аби дати життя ще яскравішим і со­ковитішим гілкам.

Творчо можна снідати, помічаючи у шматоч­ку сиру обриси гриба, а в каші — степ, море або поле бою, особливо якщо орудувати ложкою. Творчо можна застилати ліжко, влаштовуючи у складках таємничі проходи. Творчо можна купатися, прати, спостерігати, творча людина не почувається самотньою, навіть якщо вона сама.

Уява — незамінний помічник у створенні нової реальності. Активно використовуючи уяву, спостережливість, сприймання, знання про навколишній світ, про те, як могло б бути по-іншому, вже з дитинства створюються не­звичайні за кольором та сюжетом малюнки — відображення внутрішнього світу.

Експрес-повідомлення психолога

Риси творчої особистості:

·        творчій особистості не властивий кон­формізм. Саме незалежність суджень дає змогу знаходити шляхи, якими через страх виглядати смішно не насмілюються йти інші люди;

·        хоча творча людина і відверта, корис­тується популярністю, але їй нелегко увійти в життя соціальної групи;

·        творча особистість лише тоді сприймає загальноприйняті цінності, коли вони збіга­ються з її власними;

·        вона не догматик, її уявлення про життя та суспільство, про сенс вчинків можуть бути неоднозначними;

·        допитлива, постійно прагне об'єднати дані з різних галузей;

·        полюбляє бавитися, в неї з'являється безліч чудернацьких ідей, має дитячу здатність дивуватися й захоплюватися;

·        полюбляє мріяти, може дивувати інших через те, що впроваджує в життя «безглузді» ідеї, інтегруючи ірраціональні аспекти своєї поведінки.

Умови, що заважають виявленню твор­чості:

     стереотипи мислення;

     страх помилитися, прагнення не оригі­нально розв'язати завдання, а отримати високу оцінку;

      надто велике бажання може гальмувати творчий процес — щоб імпровізувати, потрібне натхнення;

     однопланові знання не сприяють твор­чості, потрібні широкі інтереси в різних жит­тєвих сферах;

     страх бути в центрі уваги, небажання зда­ватися «білою вороною», екстравагантною.

Вправа «Казковий вернісаж»

Мета; активізувати образну пам'ять і творчу уяву, розвивати швидкість та гнучкість думки, вміння міркувати нестереотипно.

Психолог. Усі ми родом із дитинства. І за­вжди з любов'ю та ніжністю згадуємо казки, які чули вдома, в дитячому садку, в школі. Адже казка — не просто найпопулярніший фоль­клорний жанр, це чарівне джерело, що дає наснагу кожній творчій людині. Казка дарує радість і дорослим, і дітям. Тому зараз ми ви­конаємо вправу «Казковий вернісаж». Кожна група по черзі витягує зі скриньки конверт із описом знайомої всім казки. Необхідно про­читати вголос цей опис і відгадати, про кого або про що саме йдеться. Отже, розпочинаємо.

1.  В якій відомій казці сіра непривітна осо­бистість здійснює підступний план убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втру­чанню громадськості все закінчується добре? (Червона шапочка.)

2.   Назвіть казку, в якій різні за своїм со­ціальним статусом герої займали по черзі помешкання, створене в незвичайному ар­хітектурному стилі. І все було б добре, якби до помешкання не повернувся його попере­дній власник зі своїм охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно зайняту територію. (Рукавичка.)

3.  Герой якої казки постійно виконує заба­ганки своєї норовливої дружини? Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі задоволення власних потреб. (ПроЛипку та за­жерливу бабу.)

4.                 В якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, неза­конно оволоділа чужим помешканням, то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подолання її асоціальної поведінки.Вдалося це лише найменшому з усіх учасників експерименту. (Коза-дереза.)

5.  Назвіть казку, в якій ідеться про спортс­мена, котрий вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допо­могли йому дуже близько підійти до фінішу, проте фінал — трагічний. Проявивши за­надто велику самовпевненість, він гине. (Ко­лобок.)

6.  Назвіть казку, в якій головна героїня могла перевтілюватися в різні образи задля свого нареченого. Проте одного разу його нероз­судливість та імпульсивність у поведінці при­звели до довготривалої розлуки закоханих. Та, долаючи різні перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі. (Царівна-жаба.)

Психолог. А зараз я вам пропоную подивитися як наші педагоги розвивають творчі здібності дітей 

 

 

Категорія: Сторінка психолога | Додав: Тата (25.11.2013)
Переглядів: 2046