Головна » Матеріали » Сторінка методиста

Семінар «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини»

І. Вступна частина

1.1.  Привітання учасників семінару.

«Гарний птах своїм пір’ям, а людина працею

Вед 1 : Все від праці у світі цьому:

                       Залізниці, шляхи, мости.

                       Пам’ятай! На шляху земному

                       Вік трудитись повинен ти!

                       Бо у праці є дужі крила,

                       Що підносять людину ввись.

                       А без  діла слабіє сила,

                      Тому вік свій трудись і вчись.

         Вед.2.: Ось поглянь навкруги, дитино,

                      Всюди люди доклали рук!

                      Мчить ракета до зір невинно,

                      Чути ніжний сопілки звук.

                      Всюди праця, важка робота,

                      Щоб в житті досягти мети

                      Як трудитись є охота,

                      То людиною станеш ти!

Вед1. Добрий день, шановні колеги. Ми раді, що ви знайшли час бути з нами. Кожна людина з певного віку розпочинає самостійну трудову діяльність, що потребує відповідної морально-психологічної готовності, сформованої звички працювати, прагнення реалізувати свій потенціал. Вироблення таких установок особистості забезпечує трудове виховання, яке є одним з головних обов'язків сім'ї , дитячого садка та школи.

Трудове виховання — процес залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці.

Слайд 1,2.

1.2. Оголошення теми і мети семінару.

Вед 2.  Наша сьогоднішня зустріч присвячена дуже актуальній проблемі – проблемі трудового виховання в дошкільному віці.

Мета нашої зустрічі: привідкрити секрети майстерності кожного з нас, отримати відповіді на багато хвилюючих питань з вуст самих талановитих, найвинахідливіших, найдумаючих, загальним словом: най, най, най.

Використавши пораду «Одна голова добре, а дві краще», всі питання виносимо на обговорення.

Вед 1. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці зумовлюють негаразди для особистості і суспільства. Перший трудовий досвіт маленька людина отримує в сімї, потім в дитячому садочку і дуже важливо, щоб поряд з маленькою дитиною були люди з чистою душею,працьовитими руками та добрим серцем.

1.3. Перегляд кінофільму «Дитячий садок»

1.4. Виступ дошкільнят .

Вірш1

Хто ти, хлопчику маленький

Син я України – Неньки! Українцем я зовуся

Й тою назвою горджуся! Як поможеш свому люду?

Пильно все учитись буду,

Щоб свої мене любили,А чужі щоби цінили,Щоб про мій народ питали,Україну шанували.

Чи при праці, чи в забаві Все послужу рідній справі.

Ні маєтку,ані труду

Жалувати я не буду,Щоб народові Вкраїни

 Помогти устать з руїни,- Все зумію перенести

Для Вкраїни слави й честі.Господа буду благати, Щоб нам дав добра діждати.

Пісня «На нашій Україні»

ІІ.  Практична частина

2.1. Презентація  «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини».

Вед 2. Шановні колеги зараз я пропоную вам спробувати  проаналізувати ефективність праці, як засобу всебічного розвитку дітей та формування в них основних компетенцій визначених  Базовим компонентом дошкільної освіти. Насамперед, варто пригадати все що ми знаємо про трудову діяльність в дошкільному віці.

Слайд № 3

Базовий компонент наголошує на важливості збалансування в особистісному зростанні дитини фондів «можу», «хочу», і «треба», що передбачає гармонійне поєднання відповідних віку й індивідуальним темпам розвитку життєво необхідних знань, умінь, навичок з інтересами, прагненнями, бажаннями, можливостями, настроями та вольовими зусиллями дитини. У зазначеному нормативному документі підкреслено важливість набуття дошкільниками життєвих компетенцій у різних видах дитячої діяльності, серед яких одне з чільних місць відведено предметно-практичній діяльності.

Вед 1. Трудове виховання дітей іде червоною ниткою через всі лінії.     Освітні завдання дуже чіткі:

РОЗВИВАЛЬНІ – формувати бажання якісно виконувати доручення;

ВИХОВНІ – культура практичної діяльності, почуття порядку, упорядкування найближчого предметного оточення, ігрового середовища;

НАВЧАЛЬНІ – збагачення уявлень про рукотворний світ, діяльність дорослих, формування вміння діяти разом в колективі.

Слайд №4

Вед.2. Оскільки особистість розвивається в діяльності, в процесі різних видів діяльності відбувається задоволення та розвиток її основних потреб. У психології найбільш повно ієрархічна піраміда потреб розкрита Р. Маслоу.

 

Потреба в повазі (вдячність,схвалення, компетентність)

 

Потреба в безпеці (фізичній та психічній)

 

Потреба у належності до групи ,близькості, любові

 

Фізіологічні потреби (кисень, вода, їжа тощо)

 

Конгнітивні та естетичні потреби(порядок,гармонія, справедливість)

 

Самореалізація особистості

« Правильно поставленим трудовим вихованням можна вважати тільки тоді, коли діти братимуться за працю так само охоче, як за гру».

2.2. Творча розминка «Закінчи прислів’я» Слайд №5

Аби руки і охота, буде …. (зроблена робота)

Бджола мала, а й та … (працює)

Без діла жити – лише … (небо коптити)

Будеш трудитися - … (будеш кормитися)

Дерево шанують, як добре родить, а людину, як …(добре робить)

Менше говори, а … (більше роби)

Праця людину годує, а лінь … (марнує)

Хочеш їсти калачі - …(не сиди на печі)

Вед.2. Сьогодні нас, педагогів, більше всього цікавить питання: як привити дітям навички працювати. Отримати підтримку батьків, побачити бажання дітей працювати, та й самих отримати радість від успіхів в цій роботі.

2.3. Вправа «Інтелектуальна розминка»

Завдання 1. Кожна команда відповідає на задане питання, по черзі.

Питання для першої команди.

  1. Трудова діяльність багатофункціональна. Що ж відбувається у дітей в процесі трудової діяльності:

В: 1. В процесі трудової діяльності відбувається фізичний та психічний розвиток дітей, оволодіння вміннями та навичками (працювати узгоджено).

2.Участь у трудовій діяльності сприяє спілкуванню дітей з однолітками, дорослими, розвиваються індивідуальні здібності.

3.Проявляєтьсят повага до праці та людей праці, працьовитість необхідно виховувати з дитинства.

2.  Які обов’язки має дитина в дитсадку?

3. З якими труднощами ви  стикаєтесь  в процесі виховання  дошкільнят?

4.  Як ви вважаєте, чи є необхідність оцінювати працю дітей? І яким чином.

Питання до другої команди:

1. Як формувати у дошкільників позитивне відношення до праці?

В. 1.Знайомити з працею дорослих, формувати уяву про суспільну значущість  праці та виховання поваги до людей праці, а також бережне відношення до його результатів.

2.Організувати трудову діяльність дітей, в процесі якої формуються  трудові навички, навички організованої роботи, а також позитивні взаємовідносини дитини з дорослими та однолітками.

2. Як ви вважаєте, з якого віку необхідно привчати дітей працювати?

3. Назвіть, які доручення найбільш часто надаєте дітям ?

4. Чи треба примушувати дітей працювати?

2.4. Інформаційне повідомлення.

Вед.1. Найважливішою умовою оптимізації життєдіяльності і навантажень є організація раціонального режиму праці та відпочинку. Основними вимогами фізіологічних і психічних основ праці і навчання є правильна організація ритму праці, режиму праці і трудового процесу.

Розрізняють чотири групи чинників, які безпосередньо впливають на трудову діяльність людини:
Слайд №6,7,8.

1. Санітарно-гігієнічні фактори – відповідність умов організації трудової діяльності санітарним нормам та віковим можливостям дітей (мікроклімат, освітленість робочого місця, рівень шуму, інтенсивність забруднення повітря, спеціальне обладнання та інструмент)
2. Психофізіологічні чинники – урахування індивідуальних особливостей дітей (темперамент, самопочуття, фізичний розвиток, увага, інтерес, бажання).
3.  Естетичні чинники – дотримання принципу краси і гармонії (інтер'єр приміщення, естетично оформлені атрибути та обладнання (фартушки, серветки, посуд, інвентар).

4. Педагогічні чинники – наявність виховної мети у діяльності дітей, що визначається вихователем і неухильно ним дотримується (нові знання, трудові уміння, формується повага, відповідальність, охайність, дружелюбність).

Вед. 2. Праця є творчим видом людської діяльності, що потребує від людини не лише спеціальних знань і умінь, дотримання технологічної дисципліни, а й здатність оперативно приймати рішення в нестандартних ситуаціях, постійно вдосконалювати процес праці. Навіть у дошкільному віці вона є різноманітною за змістом. Розрізняють такі види праці.

Слайд 9,10.

2.5. Відео «Види праці в ДНЗ»

2.6. Вправа «Мозковий штурм»

 Як Ви вважаєте , які методи трудового виховання можна застосовувати в дошкільному закладі?

МЕТОДИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ.

Щоб краще зрозуміти сутність і значення кожного методу в трудовій діяльності їх ділять на групи.

Слайд 11.

1 ГРУПА – методи організації трудової діяльності.

-  спільна праця дитини й дорослого;

- приклад дорослого;

- показ і пояснення;

- вправляння;

 2 ГРУПА – методи словесно-емоційного впливу.

- розповідь;

- навіювання – (твої черевички сумують ти їх розкидав);

- читання художніх творів;

3 ГРУПА – методи стимулювання.

- заохочення;

- схвалення;

 - змагання;

- покарання (накладання додаткових обов'язків – забруднив стіл вимий його, поламав будівлю збудуй, вираження морального осуду – я не очікувала від тебе, звинувачення – квіти зав'яли бо ти не поливав їх. Покарання буде дієвим, якщо воно зрозуміле дитині, справедливе, здійснюється індивідуально, а не на очах дітей ( ще народна мудрість говорить – хвалити при всіх, сварити наодинці), караючи не ображай дитину; після покарання показати дитині своє позитивне ставлення.

Педагогічні прийоми та засоби  в процесі трудової діяльності.

Слайд 12,13.

Вед. 1. Що ж таке працьовитість? З чого вона складається?  Пропонує всім разом розібратися в цьому примірявши на себе роль будівельників і побудувати будинок під назвою працьовитість.

2.7. Арттерапевтична вправа- колаж  «З чого складається працьовитість ».

Працьовита людина - це та, яка отримує насолоду від процесу творення, виробництва будь-якої продукції, дії.

Головне в цьому слові - любов. Тобто та людина, яка постійно знаходиться в русі, створює багато корисних речей, ще не є працьовита людина, якщо сам процес для нього є неприємним, болісним, виснажливим. Значення слова «працьовитість» в тому, що сам процес повинен доставляти виконавцю радість, задоволення.

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ПРАЦЬОВИТІСТЬ?

Справедливість, наполегливість, відповідальність і старанність – це одні з головних якостей, які цінуються в суспільстві, в співробітниках (на роботі), в побуті (вдома). Безумовно, бути працьовитим – непросто. Тим не менш, це невід'ємна умова для успішної кар'єри і щасливого життя.

Приклади працьовитості ми можемо помітити у всіх сферах людської діяльності. Працьовиті люди – це люди, які витрачають велику частину свого дозвілля не так на відпочинок і задоволення, а на заняття необхідними справами. Особливо ясно працьовитість проявляється при несприятливих умовах для роботи і дій. Простіше кажучи, займатися потрібними справами саме в той час, коли взагалі немає бажання щось робити. Наприклад, працьовитий співробітник на роботі використовує своє приватне часом не для свого блага, а на користь підприємства, для того, щоб закінчити роботу. Ще працьовитість полягає в тому, як людина розподіляє свій час: люди зазвичай рано встають, для того, щоб встигнути зробити якомога більше.

Але проблеми працьовитості можуть виникнути, якщо зовсім не шкодувати, повністю присвячувати і віддавати всього себе роботі. Тоді настає невичерпне працьовитість.

2.8.  Презентація журналу «Країна праці»

Виховуючи маленьку дитину, дорослі мають усвідомити, що у до­шкільному дитинстві праця виступає могутнім виховним засобом формування особистості. Саме завдяки посильній трудовій діяль­ності розвиваються не просто фізичні сили дитини, а формується вправність у застосуванні власних сил і можливостей у повсякденному житті, закладаються моральні якості: повага до праці, працелюбність, відповідальність, чесність тощо, гартується організм, відбувається моделювання можливого розвитку завдяки виокремленню з усього розмаїття життя ціннісних орієнтирів.

Саме це спонукало педагогів нашого закладу до розв’язання даної проблеми на свій лад, по сучасному.  Ми створили тематичний журнал для вихователів ДНЗ «Сучасний погляд на організацію трудової діяльності дошкільників». Сьогодні ми вам його презентуємо.

 (Презентація журналу)

     Погодьтесь, що горизонти, побачені дитиною в дошкільному дитинстві, стають у дорослому віці сенсом життя. Якщо розкрити перед дитиною красу, тобто моральну цінність праці — вона прагну­тиме до неї. Якщо ж з дитинства привчити до отримання задоволень за рахунок інших, то в дорослому житті людина шукатиме саме такого способу життя і вбачатиме його сенс лише в насолоді.

  1. Відеоматеріал «Проблемні запитання».

Вед.1.  «Правильно поставленим трудове  виховання  можна вважати  лише тоді, коли діти братимуться за працю так само охоче, як за гру».  О.Усова

Проблемні запитання відео

Зараз ви переглянете інтегроване заняття у старшій групі  «У світі професій» (у формі гри «Що? Де? Коли?»).               

  1.  Інтелектуальна розминка «Що означає слово «ПРОФЕСІЯ»?

Відповіді вихователів

Висновок: тлумачний словник пояснює слово «ПРОФЕСІЯ» - як рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок і є джерелом існування.

  1. Вправа «Продовж речення»
  • Діти будуть працювати, якщо я...

Слайд 14,15.

  1. Вправа «Морський бій»

Слайд 16.

ІІІ. Творча частина

3.1. Проведення майстер-класів із художньої праці:

- розпис поробок із солоного тіста (Бондаренко Н.Г.);

- виготовлення ляльки-мотанки (Білоус Т.А.);

- виготовлення оберегу «Підкова» з природного матеріалу (Шарпило О.В.).

ІV. Підсумок семінару.

4.1. Виступ дітей.

4.2. Підведення підсумків семінару. 

Категорія: Сторінка методиста | Додав: Тата (04.04.2016)
Переглядів: 1196