Головна » Матеріали » Сторінка методиста

Проект роботи з батьками
Нестандартні форми роботи дошкільного за­кладу  з батьками.

В сучасних умовах розвитку суспільної дошкільної освіти найважливішим педагогічним завданням Софіївського дошкільного навчального закладу №1 «Чайка» є налагодження високоефективної взаємодії з батьками.

Вирішальний вплив на ефективність роботи з розвитку дитячої індивідуальності, її соціалізації здійснює узгодженість діяльності всіх педагогів закладу, які працюють з дитиною, - вихователів, вчителів, психолога, логопеда, їхня спрямованість на співпрацю з батьками, прагнення до взаємодії, співтворчості, активного спільного пошуку адекватних рішень в інтересах дитини.

Залучення батьків до співпраці з педагогами щодо розвитку дитини та підготовки до школи – це одне із завдань нашого дошкільного закладу.

Створення системного підходу до технології соціального парт­нерства робить співробітництво з батьками захоплюючим, творчим процесом спілкування, що передбачає спільну участь у формуванні особистості дошкільника й взаємно збагачує педагогів і батьків. Різноманітні форми роботи з родинами з урахуванням їх особли­востей надають педагогічному процесу світського спрямування, де батьків поважають, а дитину люблять, дбайливо та із розумінням ставляться до її інтересів, потреб, можливостей.

Однією з причин неналежного залучення батьків до співпраці є відсутність єдиного плану, цікавих форм, що включають в себе співробітництво, залучення батьків до життя ДНЗ, а також види діяльності, де батьки могли б реалізувати свої можливості.

Тому основна задача нашої роботи з батьками — перетворити інтерес дошкільного закладу на інтерес сімейний, згуртувати групу дітей та їхніх батьків в колектив однодумців, зробити їх своїми союзниками.

Найефективнішим методом  роботи з батьками ми вважаємо психолого-педагогічне проектування . Використання методу проектів дозволив значно підвищити самостійну активність дошкільників, розвивати творче мислення , уміння самостійно, за допомогою різноманітних засобів знаходити інформацію про предмет або явище, згодом використовувати ці знання для створення нових об’єктів дійсності. Метод проектів дозволяє батькам стати безпосередніми учасниками освітнього процесу та збагатити свій педагогічний досвід і отримати початкове задоволення від своїх успіхів та успіхів дитини.

Для того, щоб правильно організувати проектну діяльність з батьками у нашому закладі була створена творча група, до складу якої входили вихователі, психолог, логопед, вчитель та батьки вихованців.  Був проведений семінар-практикум «Проектування – перспективна технологія», на якому членами творчої групи було розглянуто теоретичні основи даного питання  та розроблено проект  взаємодії батьків і педагогів ДНЗ  «Дитячий садок – сім’я, аспекти взаємодії».

Мета проекту полягає в налагоджені співпраці батьків і дитсадка, стимулюванні вихователів використовувати ефективні форми взаємодії з сім’єю.

Завдання проекту:

1.      Створити умови для розширення можливості розуміння батьками роботи вихователя з дітьми.

2.      Сформувати у батьків нові навички взаємодії з дитиною, з колективом дітей.

3.      Розвивати творчу та пізнавальну ініціативу через підвищення педагогічної компетенції батьків і вихователів.

В основу проекту покладено вимоги Базового компоненту дошкільної освіти України, Базової програми «Я у Світі», щодо співпраці навчального закладу з сім’єю.

Для ефективної реалізації даного проекту ми використовували такі форми роботи з родиною:

1.  Робота з родиною з надання допомоги у виборі методів вихован­ня

Діагностика родини:

   спостереження;

   анкетування;

   бесіда;

   тести (психолог + педагог);

   відвідування вдома.

2. Індивідуальна робота з батьками

   Бесіди;

   домашні завдання;

   анкети (опитування);

   консультації;

   відвідування занять батьками.

 3.    Форми й методи колективної роботи

Батьківська рада;

   практикум;

   семінар-практикум;

• лекції, доповіді, дискусії, бесіди;

   покази;

   колективні творчі справи (конкурси, свята, «круглий стіл»);

   батьківські збори, конференції.

4. Розробки методичних і педагогічних консультацій

4.1. Поради психолога (інших фахівців).

4.2. Пам'ятки для батьків.

4.3.Заповіді.

5. Домашні завдання

   Батьківські куточки (групові, загальні);

   ширми, папки-пересувки;

   стіннівки, листівки, рекламні буклети.

6. Співробітництво з родинами дітей, що не відвідують ДНЗ

6.1. Вивчення соціального замовлення:

   дні відкритих дверей (анкети);

   реклама послуг ДНЗ (газети, буклети, листівки);

   консультації.
Категорія: Сторінка методиста | Додав: Tata (27.02.2012)
Переглядів: 9864