Головна » Матеріали » Сторінка методиста

Проект "Формування компетентності педагогів"

Анотація проекту

Базовий компонент дошкільної освіти трактує виховання як залучення малого українця до системи вироблених людством цінностей, формування ціннісного ставлення до дійсності. Для досягнення цієї мети було розроблено психолого-педагогічний проект «Формування компетентності педагогів у проектуванні планування навчально - виховної роботи з дошкільниками».

Даний проект спрямований на створення оптимальних умов для опанування педагогами технології психолого – педагогічного проектування, практичних навичок розробки та використання проектів навчально- виховної роботи, формування компетентності вихователів під час впровадження в практику методу проектів. Його результатом є розв’язання актуальних проблем дошкільної педагогічної практики. Він розкриває пізнавальні навички учасників, формує вміння самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи одержані знання на практиці. У проекті визначені методичні форми роботи щодо підвищення фохового рівня педагогів з означеної проблеми, передбачено накопичення й узагальнення практичного матеріалу, подальше його використання у

 навчально – виховній роботі з дошкільниками.

 

Опис проблеми

Модернізація змісту дошкільної освіти зумовлюється реформуванням галузі згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у XXІ столітті, Законами України «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства». На сьогоднішній день проблема модернізації першої ланки освіти актуалізує розвиток особистості. Людина вважається основною цінністю прогресивного суспільства. Саме тому педагогічний процес має ґрунтуватися на психології розвитку дитини. У цьому контексті особливого значення набуває теорія ампліфікації (оптимального використання дорослим можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника). Вона ґрунтується на ідеї цілісного розвитку особистості як основному напрямі організації дошкільної освіти на сучасному етапі.

Нова педагогічна технологія «Психолого-педагогічне проектування»  дає можливість формувати загальні здібності індивіда, його творчий і духовний потенціал, базуючись на виявлених психологічних закономірностях розвитку особистості. Педагоги визначають необхідність впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання дітей через проектну діяльність.  Отже, постає потреба у створені умов для формування фохової компетентності вихователів під час проектування планування та організації навчально-виховної роботи з дошкільниками.

Даний проект дозволяє задовольнити запити педагогів, забезпечити функціонування цілісної системи дидактичних засобів і змісту, методів, прийомів, що адаптує навчально-виховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.

 

Мета проекту:

-формування фохової компетентності педагогів щодо психолого-педагогічного проектування навчально-виховної роботи з дошкільнятами;

- формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;

- реалізація нової парадигми виховання з одночасним пошуком нових підходів, технологій організації навчально-виховної роботи;

- створення максимальних  сприятливих умов для повноцінної взаємодії і взаємовпливу дорослого і дітей, в результаті якого відбувається їх розвиток;

- організація навчально-виховного процесу на засадах особистісно-розвивальної взаємодії;

- розвиток творчих можливостей учасників, вміння самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати одержані знання на практиці;

- виявлення, узагальнення та організація поширення перспективного досвіду.

Технологія досягнення цілей:

-Науково-методичний супровід (семінари, консультації, методичні рекомендації, вивчення ППД);

-Аналітично-пошукова діяльність (вибір і розробка теми, самоосвіта, самостійне оформлення проекту, індивідуальне обговорення матеріалів);

-Моделювання кращої практики. Моніторинг (робота експертної групи, колективний перегляд, моніторинг результатів проекту);

-Презентація матеріалів досвіду (презентація проекту, виставка, обговорення напрацьованих матеріалів);

-Узагальнення досвіду роботи (збірник, публікація в пресі, фотоматеріали).

Характеристика проекту:

-За метою та характером – інформаційно-пошуковий;

-За змістом – інтегрований;

-За кількістю учасників – колективний;

-За тривалістю – довготривалий;

-База реалізації – Софіївський дошкільний навчальний заклад №1 «Чайка»;

-Учасники проекту – педагогічний колектив закладу;

-Термін реалізації – навчальний рік.

Прогнозований результат

1. Розширення кола учасників освітнього процесу, здатних впроваджувати в практику інноваційні технології.

2. Забезпечення цілеспрямованого навчання педагогів з означеної проблеми, стимулювання в самоосвіті, активізація творчої ініціативи, формування креативних та комунікативних здібностей учасників.

3. Здобуття досвіду організації колективного творчого мислення, опанування технології стимулювання творчого потенціалу кожної дитини, уміння користуватися проектною технологією, стимулювання до нового пошуку.

4. Забезпечення перспективного планування діяльності вихователя і вихованця у їх взаємодії.

 

План реалізації проекту

 

І. Організаційний етап

1. Діагностичне анкетування педагогів (діагностичні проекти).

2. Визначення теми, мети, завдань проекту (проект).

3. Підбір та опрацювання літератури (каталог).

4. Організація роботи консульпункту (наказ).

5. Здійснення контролю за виконання проекту (облік інформації).

 

ІІ. Пошуково-аналітичний етап

1. Проведення семінару «Технологія проектування навчально-виховної роботи в ДНЗ як інтегрований компонент системи освіти».

2.Надання консультативної допомоги педагогам з питань проектної діяльності (консультації).

3.Підбір і самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми технології проектування (каталог).

3.Вибір теми проектів (перелік тем).

4.Розробка алгоритму створення проекту.

 

ІІІ. Діяльнісний етап

1.Вивчення досвіду роботи з апробації технології психолого-педагогічного проектування ДНЗ №1 «Чайка» (література з проблеми).

2.Розробка критеріїв написання та оформлення проектів (критерії).

3.Самостійний пошук та добір інформаційного матеріалу для розробки проектів (критерії).

4.Індивідуальне обговорення збірних матеріалів (інформаційні матеріали).

5.Колективний перегляд проектної діяльності (проекти).

6.Створення аналітичної групи щодо визначення результатів проектної діяльності (наказ).

7.Презентація проектів (фотоматеріали).

8.Виставка проектів (фотоматеріали).

9.Обговорення накопиченого досвіду за круглим столом «Педагогічні діалоги» (матеріали).

 

ІV. Підсумковий етап

1.Узагальнення результатів проектної діяльності (звіт).

Категорія: Сторінка методиста | Додав: Тата (23.02.2015)
Переглядів: 428