Головна » Матеріали » Сторінка методиста

Проект «Дитячий садок – сім’я, аспекти взаємодії».

Тема проекту: «Дитячий садок – сім’я, аспекти взаємодії».

Тривалість проекту: 3 роки.

Мета проекту: допомогти сучасній родині у справі виховання й навчання дітей, запобігти виникненню відчуження між дитиною та її родиною.

Завдання:

   Довести до відома батьків, що право й обов'язок виховання їхніх дітей належить їм самим.

   Виховувати в батьків почуття впевненості у своїх силах і муд­рості.

   Поповнити знання батьків про виховання дітей загальнодо­ступними науковими відомостями.

   Надати допомогу під час керування власним поводженням і поводженням дітей.      

   Навчити батьків спілкування з дітьми.

   Надавати допомогу у розумному вибудовуванні стосунків з дитиною.

   Залучити батьків до педагогічної діяльності, зацікавити розвивальною спрямованістю навчально-виховного процесу.

Характеристика проекту:

• за домінуючою діяльністю: творчий;

• за тривалістю: довготривалий;

• за кількістю учасників: колективний;

База реалізації: Софіївський ДНЗ №1 «Чайка».

Учасники проекту: діти, вихователі, батьки.

Очікуваний результат:

І. Колектив ДНЗ (опитування)

   Неформальні відносини з родинами вихованців.

   Вироблення навичок й уміння ставити конкретні завдання під час роботи з кожною родиною   (з урахуванням віку навчання, культурного рівня й поглядів на виховання), вибір адекватних методів і форм.

   Формування комунікативних навичок.

   Установлення ділової взаємодії між педагогом і родиною, спілкування та взаєморозуміння:

   Вивчення особливостей родини.                    

   Підвищення педагогічної компетентності батьків.     

II. Батьки вихованців (анкети опитування)

   Підвищення педагогічної компетентності.

   Прояв інтересу батьків до себе як до педагогів-вихователів.

   Збагачення досвіду психологічними, педагогічними й валеологічними знаннями.

      • Підготовка дитини до соціальних відносин.

І етап. Підготовчий

Мета: показати батькам можливості дошкільного навчального закладу щодо забезпечення повноцінного фізичного, психологічного та соціального  розвитку малюків. Ознайомити батьків із додатковими послугами ДНЗ (гурткова робота), залучення батьків до тісної співпраці із дошкільним закладом.

1. Презентація закладу. Знайомство колективу з родинами вихованців, вивчення проб­лем у вихованні дитини.

1.1. Добір ефективних методів і прийомів діагностики родини дітей, що відвідують ДНЗ (анкети, опитування, бесіди, відвідування) за напрямками:

1)    склад родини, професія, освітній рівень;

2) загальна сімейна атмосфера. Особливості взаємин між членами родини;

3)    що батьки, вважають важливим у вихованні;

4) що є предметом основної турботи батьків: здоров'я, розумовий розвиток дитини тощо;

5)    рівень психолого-педагогічних знань і практичних умінь;

6) система виховних впливів;

7)    організація спільних форм діяльності в родині;

8) питання додаткового навчання дитини;

9) соціальне замовлення батьків (з урахуванням їхніх фінансових можливостей


1.2. Планування роботи з родиною:

1)  розділ у річному плані:

   спеціальні експозиції, спільні заняття, фотовиставки, пересувні бібліотечки, інформаційні стенди, реклама;                                                                                      

   організація спільних свят і заходів;

3)  план роботи фахівців;

4)  план роботи піклувальної ради.

II. Організаційний етап

Мета: провести моніторингові дослідження (сімейних стосунків,  вплив на розвиток дитини через єдину роботу дитячого садка і сім’ї),  взаємодії педагогів та батьків; налагодити співпрацю батьків та дитячого садка, розширити інформаційне поле батьків із питань виховання.

1. Формування бази даних за результатами анкет, опитувань батьків.

2.  Створення умов для впровадження планів роботи з батьками.

3.  Формування установки на співробітництво ДНЗ й родини.

III. Практичний етап

Мета: визначити «вузькі»  зони взаємодії батьків із дітьми, створити ситуації взаємодії та співробітництва, надати батькам можливість виявити свої творчі здібності, залучати батьків до педагогічної діяльності, зацікавити у навчально-виховному процесі.

1. Робота педагогів з формування у батьків спеціальних знань з дитячої психології, педагогіки

1.1.  Семінари, семінари-практикуми.

1.2.  Дні діагностики.

1.3.  «Круглі столи», конференцій.

1.4.  Спільні заняття, відкриті покази.

1.5.  Система консультацій.

1.6.  Домашні завдання.

1.7.  Батьківські збори.

2. Спільна діяльність за схемою: педагог — дитина, дитина — бать­ки, батьки — педагог.

2.1.  Свята та розваги (календарні, спортивні, сімейні, традиційні).

2.2.  Екскурсії, походи, цільові прогулянки.

2.3.  Участь у спільних проектах, конкурсах, виставках (музичних, літературних, образотворчої творчості).

2.4.  Суботники, акції.

2.5.  Трудовий десант.

2.6.  Використання професійних якостей і знань батьків в організа­ції гуртків, секцій, студій для дітей.

2.7.  Заходи щодо поліпшення матеріальної бази ДНЗ і груп.

IV.   Етап оцінювання результатів

Мета: проведення аналізу ефективності спільної діяльності ДНЗ та сім’ї ,  узагальнення та поширення кращого досвіду сімейного виховання, сприяти згуртованості батьківського колективу.

1.      Анкетування, опитування батьків, педагогів.

2.  Узагальнення й поширення досвіду сімейного виховання (через стіннівку, рекламні буклети, «круглий стіл»).

3.  Щорічний конкурс «Родина року».

4.  Аналіз ефективності роботи з подальшою її корекцією.

Категорія: Сторінка методиста | Додав: Tata (27.02.2012)
Переглядів: 3662