Головна » Матеріали » Сторінка методиста

Міні проект «Здоров’язбережувальне навчання і виховання – підготовка дітей до життя в соціумі»

Даний проект представляє організацію системної виховної роботи з формування в дітей дошкільного віку загальнолюдських та здоров’язбережувальних якостей, уміння будувати свою компетенцію життя, навичок соціальної взаємодії, здатності до розв'язання життєвих проблем. Використання зазначених виховних, психолого-педагогічних заходів проекту сприятиме засвоєнню дошкільнятами основних норм збереження свого здоров’я та суспільного життя, розкриттю творчих можливостей, самоорганізації й саморозвитку через організацію соціальної практики. Бо це не тільки організаційна форма виховного простору, а й водночас механізм залучення дітей  до суспільного життя, що допомагає набути позитивного досвіду громадської співучасті.

Вступ

Підготовку дітей у нашім закладі ми проводимо в системі всіх структурних компонентів навчально-виховного процесу, де простежується адаптивно-розвиваючі механізми соціалізації дітей: формування відносин з дорослими та ровесниками у сфері колективних творчих справ. Значні резерви соціальної адаптації дітей закладено у різноманітній діяльності, що дозволяє дошкільнятам набути знання і уміння, підвищити самооцінку, сформувати соціально значущі якості особистості.

Діяльність педагогічних працівників щодо соціального розвитку дітей складається з таких етапів:

 • Вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх оточення, інтересів;
 • Створення виховного середовища:
 • Згуртування  колективу, формування комфортних психологічних умов,

залучення дітей  до різноманітних видів діяльності

 • Здійснення корекції впливу різних суб’єктів соціальних відносин дошкільнят: надання соціально - педагогічної допомоги сім’ї

взаємодія з вихователями;

 • Нейтралізація негативного впливу соціуму.

Актуальність проекту

Сучасний період соціально-економічного розвитку суспільства докорінно змінив вимоги до рівня вихованості, озброєння знаннями, формування характеру молодої людини.

Перш за все, завдання дошкільної освіти - формування творчої, ініціативної, всебічно розвиненої особистості, що вимагає нових підходів до організації навчально-виховної роботи.

Дитячий садок - це простір життя дитини, тут вона повноцінно живе, і тому вся робота навчального закладу повинна вибудовуватися так, щоб сприяти становленню соціально зрілої особистості, гуманізації відносин між дітьми  та педагогами,дитячим садком та родиною. За таких обставин актуальним стає процес соціалізації дитини. Модернізація виховного процесу створює передумови для втілення заходів, які б сприяли піднесенню ролі соціальної компетентності дітей.

Мета проекту: створення умов для Здоров’язбережувального навчання і виховання дітей та підготовка їх до життя в соціумі»

Завдання:

1. Формування у дошкільників здоровязбережувальної компетенції, створення умов розвиваючого предметного рухового середовища та впровадження в навчальний процес здоров’язберігаючих технологій для досягнення позитивних змін у стані здоров’я дошкільнят.

2. Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

3. Залучення системи гурткової  роботи до формування здорового способу життя дітей.

База реалізації: ДНЗ №1 «Чайка»

Кількість учасників проекту: дошкільнята,батьки, педагоги д/з.

За тривалістю: довгостроковий (навчальний рік)

 

Етапи реалізації проекту.

 

Інформаційно-мотиваційний етап

Діяльність

педагогічного колективу д/з

Робота з дітьми

Робота з батьками

1

Психолого-педагогічна діагностика (виявлення нахилів та здібностей, інтересів) дитячого колективу, вивчення сімей, кожної дитини з метою реалізації індивідуальних ресурсів

Тестові завдання

Анкетування з метою вивчення соціального статусу сімей, надання соціальної та педагогічної допомоги. Індивідуальні співбесіди за результатами діагностики, відвідування вдома

2

Соціально – комунікативний розвиток дошкільників – круглий стіл

Творчі вправи «Я у Світі»

Рекомендації створення умов повноцінної соціалізації дітей дошкільного віку з урахуванням взаємодії д/з та сім’ї

3

Семінар – тренінг «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості»

Ігрові ситуації «Що я можу»

 

4

Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників 5ціннісного ставлення до власного здоров’я. - круглий стіл

Бесіда-обговорення «Моє здоров’я»

 

5

Здоров’язбережувальне навчання і виховання – підготовка дітей до життя в соціумі

Практичні заняття «Корекційні етюди за М. М. Єфименком»

 

Репродуктивно-творчий етап

6

адаптація на подолання кризових явищ (психологічні, соціальні проблеми, сімейні конфлікти)

 Виховання любові та поваги до дошкільного закладу - екскурсія по ДНЗ

Цикл бесід «Взаємодія д/з і сім’ї – основна умова повноцінної соціалізації дитини»

7

Диспут «Емоційний комфорт дошкільника, як показник його психічного здоров’я»

 

заняття з серії «Здоров'я»

Висвітлення кращого сімейного досвіду виховання дітей, впровадження курсу "Педагогіка на кожен день".

8

Семінар- практикім «Сенсорна кімната – нові можливості корекційної роботи з дітьми»

Впровадження вправ хатха-йоги, елементів у-шу

Лекторій  «Соціальна невпевненість дошкільників»

9

Інформаційний прес-центр «Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів»

Відкрите заняття «Гармонія з почуттями , формування емоційної стабільності»

«Виховання поваги до батьків та близьких» - родинне свято

10

Психологічне здоров’я педагога – запорука ефективності навчально-виховного процесу  - семінар

Творчі вправи «Світи ясне сонечко»

День відкритих дверей «Правове виховання в д/з»

Рефлексивно-узагальнюючий етап

11

 Збереження психічного здоров’я дітей. Семінар – практикум

Вправи корекційних технологій

Консультація «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільнят»

12

Майстер - клас «Арт – терапія в дошкільному закладі як метод покращення психічного, фізичного та соціального здоров’я»

«Любіть Україну всім серцем своїм» - виставка дитячих малюнків

 

 

 

Механізм реалізації проекту:

 • розробка навчально-методичного супроводу проекту;
 • впровадження новітніх виховних технологій,
 • розробка колективних творчих проектів;

Очікувані результати:

 • засвоєння дошкільниками основних норм суспільного життя та збереження власного здоров’я;
 • формування потреби у саморозвитку, самоорганізації;
 • формування життєвих компетенцій;
 • здатність до побудови особистої життєвої траєкторії

 

Категорія: Сторінка методиста | Додав: Тата (25.12.2015)
Переглядів: 522