Головна » Матеріали » Сторінка методиста

«ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНО-ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ»

Реалізація державної політики у галузі навчання та виховання спрямовує на формування творчої, інтелектуально розвиненої, ініціативної особистості, сприяє становленню свідомого громадянина. Основною проблемою сьогодення є  опанування дітьми вмінь і навичок саморозвитку особистості. А це значною мірою розв’язується шляхом упровадження інноваційних технологій. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником в  діяльності нашого колективу. З метою удосконалення навчально - виховного процесу педагоги нашого закладу використовують спеціальні програми, альтернативні методики та педагогічну спадщину видатних педагогів.

У пошуках впровадження ефективних інноваційних технологій у систему дошкільної освіти педагоги нашого закладу використовують метод проектів, хоча він не є принципово новим явищем у сучасній науці. Метод проектів - це спосіб організації педагогічного процесу за умов взаємодії педагога і вихованця; поетапна практична діяльність щодо досягнення поставленої мети.

Для того, щоб уміло організувати проектну діяльність із дошкільниками, ми зрозуміли , що вихователеві самому необхідно мати високий показник професійної компетентності, вміло користуватися розвивальними технологіями навчання. Важлива роль відводиться активізації творчої активності педагогічних кадрів, підвищенню рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадженню інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу.

Робота над проектом для дітей дошкільного віку має особливе значення, вона активізує самостійну, творчу активність дошкільнят, розкриває їх природні здібності, збагачує життєвим досвідом, підвищує інтерес до пізнання. Тому в роботі з дітьми  ми намагалися використовувати  різноманітні проекти:

творчі – проекти; рольові, ігрові; літературно - творчі ; ознайомлювально - орієнтовні .

Усі проекти проводилися в межах дошкільного закладу, як правило між групами учасників, але траплялися особистісні, індивідуальні проекти (в образотворчій та словесній діяльності).

Творча група  закладу розробила психолого-педагогічний проект «Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей дошкільного віку» розрахований на 5 років, який включає в себе 5 міні-проектів.

Працюючи над міні-проектами педагоги  дотримувалися  трьох основних положень : 

 • комплексний підхід до оздоровлення дошкільнят;
 • оздоровчо — виховна робота , яка базується на діагностичній основі;
 • інноваційне оновлення фізичного виховання , тобто впровадження здоров’язбережувальних технологій в роботі з дошкільнятами . 

В проекті «Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей дошкільного віку» навчально-виховна робота систематизована  таким чином,  що педагоги  і дошкільники мають сприятливі умови для самореалізації, усвідомлення своїх  фізичних, психічних , соціальних закономірностей,  індивідуальних особливостей.

Міні-проект «Забезпечення психолого-педагогічного супроводу по зміцненню та збереженню здоров’я дітей дошкільного віку» (підготовчий етап)  передбачав конкретизацію проблеми на рівні  дошкільного закладу,  планування роботи творчої групи, створення «банку інформації», визначення основних показників для системного відстеження, діагностику рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проектом.

Міні-проект  «Соціалізація – навчання жити у суспільстві» (організаційно-моделюючий етап) включав розробку відповідних методів та прийомів щодо формування соціально-моральної компетентності дошкільників  відповідно до  Базової програми «Я у Світі»,  координацію діяльності методичної  служби дошкільного закладу  та вплив християнських традицій в систему соціалізації дитини.

Міні-проект «Формування у дітей дошкільного віку  здоров’язберігаючої компетентності  засобами валеологічного виховання» (креативний етап) передбачав розробку системи новітніх педагогічних технологій  нетрадиційного  оздоровлення дітей  в умовах дошкільного закладу, формування компетентності дошкільника щодо власного здоров’я  засобами валеологічного виховання та накопичення досвіду управління цими процесами в освітній діяльності.

Міні-проект «Довкілля, здоров’я, дитина в контексті Базового компоненту дошкільної освіти» (коригуючий етап)  -  аналіз та корекція  використання народознавчого матеріалу у формуванні екологічної культури дошкільників. Вивчення та експертна оцінка екологічної культури дітей.

Міні-проект «Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології в контексті Базового компоненту дошкільної освіти» (підсумковий етап)  -  це узагальнення  досвіду роботи за допомогою  арт-терапії як методу корекції та розвитку дошкільнят, усвідомлення пріоритетів здорового способу життя дітей дошкільного віку, зростання прагнення до самовдосконалення, самореалізації, включення в систему передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

Розуміючи важливість зміцнення і збереження здоров’я своїх вихованців колектив дошкільного закладу успішно залучив до спільної роботи над проектом батьків.  Адже спільна співпраця вихователів та батьків надає можливість найефективніше реалізувати на практиці фізкультурно — оздоровче направлення.          

Таким чином, даний проект є складним і багатофакторним, максимально диференційованим , актуальним у питанні формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей дошкільного віку

Яскравим прикладом інтеграційної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу - дітей, батьків, педагогів, соціуму - є проекти «Дитячий садок + сім’я, аспекти взаємодії», «Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей дошкільного віку»

Були створені ряд проектів для успішної організації методичної роботи з педагогічними працівниками:

 • «Метод проектів дієвий принцип навчальної діяльності дошкільного закладу»;
 • «Вивчення та впровадження Базової програми «Я у Світі»;
 • «Перспективи вдосконалення педагогічної майстерності»;
 • «Дизайн-проект щодо вдосконалення розвивального середовища»;
 • «Наступність у роботі  ДНЗ  та школи»;
 • «Оздоровлення дошкільників влітку».

Також були використані  ряд проектів освітньої роботи з дітьми для успішного виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти:

 • проект для дітей старших дошкільних груп з театралізованого мистецтва «Формування стосунків через організацію театралізованої діяльності»;
 • «Формування у дошкільників морально – етичних якостей особистості через ознайомлення з літературною спадщиною В.О.Сухомлинського»;
 • проект з безпеки життєдіяльності «Безпека крок за кроком»;
 • проект з декоративного малювання для старшої групи «Чари Петриківки»;
 • проект комп’ютерної  грамоти «Комп’ютер і дитина»;
 • проект з екологічного виховання «Весняний дивосвіт», «Наші пернаті  друзі», «Барви весни»;
 • проект з національно-патріотичного виховання «В якій країні я живу» та  «Формування соціально – морального потенціалу дошкільника  через національні традиції»;
 • проект з логіко-математичної діяльності «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»;
 • проект з фізичного виховання та пропаганди здорового способу життя «Формування у дітей соціальної поведінки через використання нетрадиційних методик з фізичного виховання»;
 • Проекти з ранньої профорієнтації дітей старшого дошкільного віку «Подорож в країну здоров’я», «Банк», «Молочна Фані», «Чемні люди смачно готують».

Підсумком спільної проектної діяльності стала презентація вихователями власних проектів, відкриття «Ярмарки проектів».  Найкращі проекти були представлені на ІІІ виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 2011р., на V Міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти -2014» в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта педагогічної дії вчителя, викладача»,  на V обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини  - 2011». Проект щодо ранньої профорієнтаційної роботи був нагороджений грамотою за співпрацю з центром зайнятості в 2010 році. Проект з фізичного виховання дошкільнят зайняв ІІІ призове місце в обласному конкурсі «Школа здоров’я».

Цінним у роботі є те що кожен педагог завдяки проектній діяльності отримав можливість самореалізовуватися. На педагогічній раді за «круглим столом» були обговорені результати інноваційної діяльності, проблеми, які  супроводжували  роботу над проектами. Зокрема відсутність відповідного фінансування для реалізації проектів, низька активність співпраці з батьківським колективом та органами місцевого самоврядування. Проаналізувавши роботу педагогів у межах проекту, ми  зробили висновок , що використання проектної технології в методичній роботі сприяє комплексній реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, дає можливість виявити свою індивідуальність,  дозволяє розширити коло реальних учасників освітнього процесу, здатних впроваджувати в практику інноваційні технології, утвердити педагогів і дітей як реальних суб’єктів навчально-виховного процесу.

Категорія: Сторінка методиста | Додав: Тата (17.06.2015)
Переглядів: 536