Головна » Матеріали » Сторінка вихователя

«Патріотичне виховання дітей в дошкільному закладі»

Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції

В. О. Сухомлинський

 

Патріотичне виховання завжди було невід’ємною складовою виховного процесу в системі освіти. У сьогоднішніх умовах воно набуває особливої актуальності,нового звучання та підходів. Слід зазначити, що патріотизм,як і інші якості особистості, починає формуватися  в дошкільному дитинстві, у період надзвичайного розвитку дитини.

У нашому дошкільному закладі національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється згідно з положенням Конституції України,Законів України «Про освіту»,»Про дошкільну освіту»,Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки(затверджена Указом президента  України від 13.10.2015 р. за №580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641),інших документів,що унормовують діяльність закладів освіти. Вимоги щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини перед вступом до школи визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти і конкретизується у чинних комплексних і парціальних освітніх програмах по кожному віковому етапу.

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в умовах нашого дошкільного закладу здійснюється через різні складові організації діяльності закладу,окреслюється у річному плані роботи, перспективних і календарних планах освітньої роботи в різних вікових групах і охоплює всіх учасників освітнього процесу.

 Педагогічний колектив закладу для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання планує свою навчально – виховну роботу за парціальною програмою «Україна - моя Батьківщина»,

 О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю. М. Палець;за наук. Ред.. О.Д. Рейпольскої.- Тернопіль: Мандрівець, 2016.  Згідно програми творча група закладу розробила психолого-педагогічний проект «З Україною в серці». Мета проекту поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традиції; формування поваги до своєї країни,правової свідомості та соціальної відповідальності, удосконалення знань державної мови. Проект включає в себе три етапи. Кожен етап забезпечує розкриття всіх складників національно-патріотичного виховання, накопичення дітьми досвіду емоційного сприймання та осмислення певних особистісних явищ,добір та застосування відповідних методів і прийомів.

Перший етап – підготовчий (формування теми проекту, визначення мети та завдань,планування роботи в рамках проекту, систематизація нормативно-правової документації,підготовка методичної та дидактичної літератури і посібників для роботи з дітьми та батьками). 

Другий етап – проектувальний (різні види діяльності) з:

- педагогами (консультація «Сучасні вимоги, зміст та засоби виховання в дітей любові до традицій українського народу»; обговорення «Організація національно-патріотичного виховання в ДНЗ», обмін досвідом «Педагогічна скарбничка»; круглий стіл «Ми патріоти»; педагогічна рада «Про шляхи вдосконалення національно -патріотичного виховання дошкільників контексті «Концепції національно -патріотичного виховання дітей і молоді»; тренінги і тд);

- дітьми (навчально-виховна  діяльність – заняття: «Народні обереги», «Національні символи нашої держави», «Київ серце України»; літературно-музичні , музично-спортивні розваги: «Ми діти твої,Україно!», «Ми українці», «Ми козацького роду», «Шевченко – великий український поет», «Козацькому роду нема переводу»; бесіди на патріотичні теми; проблемні ситуації; екскурсії; читання та перегляд  українських народних казок; народні ігри,забавлянки);

-  батьками (інформаційні бюлетні «Виховання патріотичних почуттів», творчий конкурс «Умілі українські руки», семінар – практикум «Основні підходи та принципи формування громадянина України», тренінг «Духовність і здоров’я», родина світлиця « Народна педагогіка про виховання дітей в сімї»).

Третій етап - підсумковий (конкурс серед педагогів «Кращі методичні розробки з питань патріотичного виховання»).

Особлива увага приділяється організації розвивального середовища (природного,соціального, предметно-культурного). Розвивальне середовище кожної вікової групи організоване відповідно до вікових особливостей дітей раннього та дошкільного віку. В кожній групі оформлено куточок національної символіки, які трансформуються відповідно до сезонів. Наповнення і художнє оздоблення  такого куточку є більш мобільним порівняно з іншими , а тому періодично замінюється відповідно до тематичного планування роботи з національно-патріотичного виховання у конкретній групі.

Програмно-методичне забезпечення задовольняє потреби педагогів щодо здійснення особистісного, інтегрованого підходів до організації психолого-педагогічної взаємодії дорослих з дітьми. В методичному кабінеті закладу відведений куточок з патріотичного виховання дошкільників. В ньому знаходяться необхідні навчальні видання , художня література, методичні розробки.

З метою підвищення якості освітнього процесу завідуючою та методистом закладу здійснюється системне вивчення стану роботи з питань національно – патріотичного виховання (діагностика дітей, моніторинг готовності педагогів, анкети і тд). Результати вивчення враховуються у подальшому плануванні роботи закладу. Запорукою успішної  роботи є:

- співпраці закладу з батьками вихованців;

- зв’язок з іншими  дитячими закладами району, області;

- різними установами (музеї, будинок школяра,школа, музична школа).

Саме така робота природно й органічно інтегрується в цілісний освітній процес,а її реалізація надає можливість дитині змалку ввібрати в себе культурну спадщину свого народу, пишатися історією,людьми своєї Батьківщини,знати її пам’ятки, любити і берегти рідну природу, прагнути діяти на користь людям. 

Категорія: Сторінка вихователя | Додав: Тата (21.10.2016)
Переглядів: 998