Головна » Файли » Мої файли

Річний звіт ЗДО за 2016-2017 н.р.
11.12.2017, 17:03

РІЧНИЙ ЗВІТ

за 2016-2017 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад №1 «Чайка» функціонє з 1965 року. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінети логопеда, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 140 місць для дітей від 1.5 до 6(7)років. Групи комплектувались переважно у серпні–вересні .

У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 4 вікові групи та 1 клас:

- перша молодша група (україномовним режимом навчання);

- друга молодша група (україномовним режимом навчання);

- середня група (україномовним режимом навчання);

- старша група (україномовним режимом навчання);

- 1 клас..

У цьому році заклад відвідувало 111 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих (85%), підприємці – 5%, службовці – 2%, не працюють -8%.

Склад сімей вихованців: повна – 91%, неповна – 4,5%, багатодітні –0,5%.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, 8 вихователів. З них мають:

- повну вищу освіту – 3чол (33%);

-середню спеціальну5чол (67%) ;

- педагогічні звання – 2 .

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: педагоги атестуютьтся та проходять курси підвищення кваліфікації.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю. Завдяки оптимальній розстановці та використанню кадрів, не зважаючи на скорочення у закладі не було звільнено жодного працівника.

 

 

 

 

3 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016-2017н.р.

Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.

 

1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей дошкільного віку та формування основ здорового способу життя.

2. Виховувати патріотичні якості в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3. Формувати уміння, знання, навички дітей з трудового виховання в процесі організаційної предметно-практичної діяльності дітей.

 

Пріоритетні напрямки роботи колективу на 2016-2017 н.р.

1.Забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та комплексної програми «Українське Дошкілля»

2. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

3. Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій та спадщини В. О. Сухомлинського.

Не зважаючи на те, що дошкільний навчальний заклад функціонує як заклад загального розвитку пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навиків здорового способу життя шляхом використання нових здоров’язберігаючих технологій відповідно до різних інваріативних програм.

Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ДНЗ.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені задовільні умови: куточки загартування, оздоровчі заходи (гімнастика, біг, масажі, хатха-йога, ушу), спортивний майданчик.

Наведені статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Але поряд з цим спостерігається ріст простудної захворюваності по причині збільшення кількості дітей ясельного віку та природні часті захворювання у період адаптації. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

Все це потребує активізації роботи педагогічного, медичного персоналу по впровадженню ефективних здоров’язбережувальних технологій. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

4. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітня програма «Українське дошкілля» , «Впевнений старт» реалізуються у варіативній частині навчального плану.

Окрім програми базової програми у дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану:

· «Кольорові долоньки» Ликова;

· Методика М. М.Єфименка;

· «Англійська для дошкільнят» Шкваріна;

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного закладу. Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей під керівництвом музичного керівника Сегедій Л. І.; образотворчий – керівник Бондаренко Н. Г; «Малятко – здоровятко» фізкультурно-оздоровчий та «Англійська мова для дошкільнят» Білоус Т. А

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Адміністрація закладу на чолі з завідувачем організує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою. Крім цього Білоус Т. А. була педагогом який впроваджував роботу з дітьми старшого віку з проблеми:«Здоров’язбережувальне навчання і виховання –підготовка дітей до життя в соціумі» (за парціальною програмою «Вчимося жити разом»)Педагогічні працівники інших дошкільних закладів мали можливість бути учасниками методичного обєднання з вивчення програми «Вчимося жити разом», яке пройшло у листопаді.

 

5. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ №1 «Чайка» здійснює селищною радою. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

· Рада ДНЗ,

· Батьківські комітети груп,

· Профспілковий комітет,

· Педагогічна рада,

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1. Прийняття нового статуту ДНЗ

2. Укладення та прийняття колективної угоди на 2016-2021 роки.

3. Складання бюджетного запиту на 2016-2017 рік.

4. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

5. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості. через раду ДНЗ.

 

Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· Батьківські збори,

· Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

· Виготовлення саморобок разом з дітьми,

· Спільні виставки, участь у святах, розвагах, виставках, конкурсах;

· Дні відкритих дверей.

 

6. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2016-2017 н.р. педагогічний колектив та вихованці д/з приймали участь у :

  • Районний конкурс «Олімпійський тиждень» (вересень)
  • Районний конкурс «Кращий методичний кабінет» -ІІ місце (жовтень)

- 7-й Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу (грудень)

- Дитячому конкурсіь закладу «Сім кольорів дитинста»;

- Акції милосердя «Я тебе люблю»;

- Вихователями БілоусТ. А., Бондаренко Н. Г.,практичним психологом Климчук Ю. С. були проведені майстер- клас, семінар, тренінг :

- Майстер – клас для педагогів «Петриківський первоцвіт»

- Степ – аеробіка – майстер-клас

- Психологічний тренінг «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»

- Творча група ДНЗ протягом року приймала участь у обласних та районних методобєднаннях;

- Вихованці ДНЗ брали участь у святкуванні дня селища;

- Колектив співпрацював з шефами-організаціями району («Різдвяний вертеп»,

«День відкритих дверей», «День захисту дітей»).

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчена медична сестра та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено.

Виконання натуральних норм харчування за 2016-2017 рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) 100%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

 

8. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;

- створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.;

-створення консультативного пункту для батьків і дітей неохоплених дошкільною освітою, під керівництвом творчої групи (Надрага Т. В. –керівник , Шарпило О. В. –вихователь середньої групи, Швець С. І. – логопед, Бондаренко Н. Г. – методист, Климчук Ю. С. – психолог, Сегедій Л. І. – муз керівник, Білоус Т. А.. – фізкерівник).

 

9. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКАЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Протягом навчального року були проведені:

- з колективом ДНЗ інструктажі з охорони життя та здоров’я дітей в д/з;

- Дні здоров’я, Тижні безпеки;

- піші переходи;

- розроблені комплексі заходи з профілактики травматизму.

За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано.

 

 

10. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

У звітному періоді було придбано: миючі та дезінфікуючі засоби, канцтовари, будівельні матеріали, водонагрівач, гардини, методичну літературу, музичні інструменти, парасольки від сонця, опромінювач бактерицидний.

 

10.1. ПРОВЕДЕНІ РЕМОНТНІ РОБОТИ У ДНЗ:

За кошти місцевого бюджету:

1.Оформлена кошторисна документація щодо заміни вікон та ремонту фасаду закладу.

власними силами:

3. Ремонт музичної зали.

4. Ремонт овочесховища.

5. Здійснено ремонт та фарбування інвентаря на прогулянкових майданчиках.

з допомогою батьків:

6. Проведено поточні ремонти групах.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

 

Категорія: Мої файли | Додав: Тата
Переглядів: 153 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу