Пріоритетні напрямки роботи колективу в 2017-2018 н.р.:
 

1.Забезпечення  доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та комплексної програми «Українське Дошкілля»

2. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

3. Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій та спадщини В. О. Сухомлинського.

Завдання на 2017-2018 н.р.

1 .  Забезпечення належних умов для отримання дошкільної освіти.

2. Дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи.

3. Реалізацію принципів: – демократизації – гуманізації – індивідуалізації – інтегративності педагогічного процесу.

 

 Працюємо за комплексними та парціальними програмами:

- "Базовий коментар", "Українське дошкілля " (оновлена), "Впевнений старт" (оновлена), "Кольорові долоньки", "Англійська для дошкільнят, "Радість творчості", "Методика Єфименка",